miercuri, 16 aprilie 2014

Limba latină nu e patria ta?


Laolaltă sau numai una dintre ele, Curtea de Apel Bucureşti şi agenţia Mediafax consideră că, nu, ce mi-e aedem, ce mi-e eadem? Dacă n-ai carte, ţi-e totuna.... şi asta, cam peste tot....

„CAB precizează, în motivare, că reprezentantul Ministerul Public, care este independent, potrivit legii, a susţinut în şedinţa de judecată că Diaconu poate candida la alegerile parlamentare. "Deşi în această cauză procurorul are calitatea de participant în proces, aceasta s-a manifestat în sensul apărării dreptului subiectiv al contestatorului şi obţinerii unei hotărâri favorabile dlui. Mircea Diaconu, ceea ce conduce la concluzia că, potrivit principiului ubi aedem est ratio aedem solutio esse debet, ar trebui să se aplice aceeaşi regula - aceea de a formula calea de atac împotriva hotărârii numai în ipoteza în care ea contravine poziţiei procesuale exprimate de parchet în cadrul primei instanţe, întrucât manifestarea de voinţă în cadrul procesului civil este irevocabilă, iar Ministerul Public a susţinut dreptul constituţional al dlui. Mircea Diaconu de a fi ales, o atitudine ulterioară în sens contrar se constituie într-un abuz de drept procesual, care ar trebui sancţionat de instanţa de judecată tocmai având în vedere natura dreptului ce face obiectul prezentei cauze", se menţionează în motivare. Instanţa bucureşteană a mai arătat că orice limitare a unui drept trebuie specificată expres de lege, prin conturarea precisă a unor împrejurări particulare, nefiind permise generalizările.”
Mediafax

Sursele bibliografice juridice lămuresc problema:

Ubi eadem est ratio, eadem solutio esse debet = Unde se aplica acelasi rationament, se aplica aceeasi solutie

 Metoda analogiei (ubi eadem est ratio, eadem lex esse debet sau ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu